ตัวอย่างการแต่งกายของนิสิตเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันที่ 23-24 และ 26-30 มีนาคม 2561

ตัวอย่างการแต่งกายของนิสิตเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันที่ 23-24 และ 26-30 มีนาคม 2561

ตัวอย่าง การแต่งกายของนิสิตชาย และ นิสิตหญิง ในการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันที่ 23-24 และ 26-30 มีนาคม 2561

รายละเอียดคลิกที่นี่