การเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

การเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

เนื่องจากวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา) เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการส่งคะแนนผ่านระบบเครือข่ายของอาจารย์ สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เป็นวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูจากไฟล์ .pdf และปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560