การประชุมวิชาการเครือข่ายฯ ประจำปี 2559

การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิต อุดมคติไทย ประจำปี 2559
วันที่ 19 สิงหาคม 59
ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้าฟ