การขับเคลื่อนกิจกรรมนิสิต ผ่าน KU Soft power

ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ และนักเรียนร่วมเสวนา Online
ในหัวข้อ

การขับเคลื่อนกิจกรรมนิสิต ผ่าน KU Soft power
และพร้อมรับฟังพูดคุยเสวนา
“KU Student Soft power ด้านศิลปวัฒนธรรม กับ 9 ชมรมนิสิต”

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567
เวลา 16.30 – 18.00 น.

live ผ่าน Facebook : กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**(กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ Tcas 2)**

#Tcas2 #KUSoftpower #โควตา2 #Softpower #ศิลปวัฒนธรรม