นายณรงค์ฤทธิ์ โอวาทสาร

นายณรงค์ฤทธิ์ โอวาทสาร

พนักงานขับรถยนต์

Mr. Narongrid Owatsarn