นางสาวนวียา เลาหะจินดา

นางสาวนวียา เลาหะจินดา

นักวิชาการศึกษา

Miss Naweeya Lauhachinda

  • regnwy@ku.ac.th
  • 618051 หรือ 8051 (ฝ่ายรับเข้าศึกษา), 618005 หรือ 8005 (เคาน์เตอร์บริการ)