นางวัชรี ทองทิพย์ (หัวหน้างาน)

นางวัชรี ทองทิพย์ (หัวหน้างาน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

Mrs. Vatcharee Thongtip

  • fvetvat@ku.ac.th
  • สายตรง : 0 2118 0143 สายภายใน : 618231 หรือ 8231