นางภัทรกันย์ พฤทธิราชวิทยา (บธ.)

นางภัทรกันย์ พฤทธิราชวิทยา (บธ.)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Mrs. Phattarakhan Pruttirachwitaya