ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์

ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 Mr. Jitti Niramitranon