อาจารย์ประจำหลักสูตร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquam massa quis mauris sollicitudin commodo venenatis ligula commodo. Sed blandit convallis dignissim. Pellentesque pharetra velit eu velit elementum et convallis erat vulputate. Sed in nulla ut elit mollis posuere. Praesent a felis accumsan neque interdum molestie ut id massa. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ut lorem ante. In convallis, felis eget consequat faucibus, mi diam consequat augue, quis porta nibh leo a massa. Sed quam nunc, vulputate vel imperdiet vel, aliquet sit amet risus. Maecenas nec tempus velit. Praesent gravida mi et mauris sollicitudin ultricies. Duis molestie quam sem, ac faucibus velit. Curabitur dolor dolor, fringilla vel fringilla tempor, ultricies sed tellus. Cras aliquet, nulla a feugiat adipiscing, mi enim ornare nisl, eu pellentesque nunc diam eu purus. Aliquam a arcu ac arcu aliquam vulputate ac a diam.

แนวปฎิบัติในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารยืผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลงานทางวิชาการและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์เรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2548 รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ รายละเอียดเพิ่มเติม
การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 รายละเอียดเพิ่มเติม
การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำลังเกษียณอายุราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม
คำชี้แจงเพิ่มเติม “ประสบการณ์ในการทำวิจัย” ของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ที่ ศธ 0506(4)/ว.866 ลว. 18 ก.ค. 5555 และ ศธ 0506(4)/2591 ลว. 15 ก.พ. 2556) รายละเอียดเพิ่มเติม
ศธ 0506(4)/ว254 หลักสูตรต้องกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติกรณีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม