รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquam massa quis mauris sollicitudin commodo venenatis ligula commodo. Sed blandit convallis dignissim. Pellentesque pharetra velit eu velit elementum et convallis erat vulputate. Sed in nulla ut elit mollis posuere. Praesent a felis accumsan neque interdum molestie ut id massa. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ut lorem ante. In convallis, felis eget consequat faucibus, mi diam consequat augue, quis porta nibh leo a massa. Sed quam nunc, vulputate vel imperdiet vel, aliquet sit amet risus. Maecenas nec tempus velit. Praesent gravida mi et mauris sollicitudin ultricies. Duis molestie quam sem, ac faucibus velit. Curabitur dolor dolor, fringilla vel fringilla tempor, ultricies sed tellus. Cras aliquet, nulla a feugiat adipiscing, mi enim ornare nisl, eu pellentesque nunc diam eu purus. Aliquam a arcu ac arcu aliquam vulputate ac a diam.

รหัสหลักสูตร สกอ. รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ. รายละเอียดเพิ่มเติม
ศธ.0506(2)/6774 การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม
ศธ.0506(2)/ว1011 จัดทำหลักสูตรเป็นภาษาไทย รายละเอียดเพิ่มเติม
ศธ 0506(2)/ ว.1043 นายกสภา/อธิการบดี ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม
ศธ0506(2)/ว863 สภามหาวิทยาลัยต้องแจ้งมติในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อ สกอ. รายละเอียดเพิ่มเติม
ศธ.0506(1)/ว517 เรื่องการปรับปรุงเอกสารแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 รายละเอียดเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล รายละเอียดเพิ่มเติม
ศธ 0503(2)/ว540 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
ศธ 0506/ ว.246 มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา รายละเอียดเพิ่มเติม