สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567  ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักบริหารการศึกษา อาคาระพีสาคริก
จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยในงานมีผู้อาวุโสและผู้บริหารร่วมไหว้พระ สรงน้ำพระพร้อมถวายพวงมาลัย  รวมทั้งบุคลากรร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย