งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
วันที่ 19 – 20 มกราคม 60
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น