ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) นิสิตออทิสติกฯ 2564

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) นิสิตออทิสติกฯ 2564
โครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และติดตามผลนิสิตออทิสติกฯ 
ศูนย์ "คุณพุ่ม" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) นิสิตออทิสติกฯ 2564 ค่ะ