ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) นิสิตออทิสติกฯ 2564

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) นิสิตออทิสติกฯ 2564