นายกองค์การบริหารองค์การนิสิตและผู้แทนนิสิต พบ ผู้บริหาร สำนักบริหารการศึกษา

นายกองค์การบริหารองค์การนิสิตและผู้แทนนิสิต พบ ผู้บริหาร สำนักบริหารการศึกษา

นายกองค์การบริหารองค์การนิสิตและผู้แทนนิสิต พบ ผู้บริหาร สำนักบริหารบริหารการศึกษา วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ห้องประชุมแวนด้า อาคารระพีสาคริก ชั้น 4 เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเสนอแนวทางการพัฒนาการบริการสำหรับนิสิตให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับปีนี้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สำนักบริหารการศึกษาพบผู้นำนิสิต” ประจำปี 2567 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารองค์การนิสิต สภาผู้แทนนิสิต และสโมสรนิสิตจากทุกวิทยาเขต