สถานที่ติดต่อ

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ที่อยู่ :        เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์  0 2118 0100 ต่อ 8000
Fax :        0 2118 0109
Email :   

การเดินทาง

เดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ 


ขึ้นจากหน้า ท่าอากาศยานดอนเมือง
สาย 29 (รังสิต – หัวลำโพง)
สาย 59 (รังสิต – สนามหลวง)
สาย 187 (หมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง 3 – ท่าน้ำสี่พระยา)
สาย 510 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
สาย 538 (รพ.สงฆ์ – ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
สาย 555 (รังสิต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

เดินทางโดยรถยนต์


จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ผ่านถนนหมายเลข 31 และ
ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์สำนักทะเบียนและประมวลผล
สังกัดหน่วยงาน ภายนอก ภายใน โทรสาร
สำนักงานเลขานุการ 02118 0100, 0 2561 4636, 0 2561 4637, 0 2942 8200 ต่อ 618000 หรือ 8000 ต่อ 618000 หรือ 8000 0 2 118 0109
ฝ่ายรับเข้าศึกษา 0 2118 0112  – 0 2118 0113
ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 0 2118 0114,0 2 118 0116  – 0 2118 0115
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ 0 2 118-0110 0 2118 0101
ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 0 2118 0103 0 2118 0104
ฝ่ายบริการการศึกษา 0 2118 0143 0 2118 0143
ฝ่ายวิชาบรูณาการ หมวดวิชาศึกาาทั่วไป 0 2118 0130
-งานธุรการ 0 2118 0131 0 2118 0131
-งานการเรียนการสอน 0 2118 0132 0 2118 0132
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ 0 2118 0136  – 0 2118 0137
ช่วงเวลาทำการ
ช่วงเช้า 08.30 – 12.00 น.
ช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น. และ 13.00 – 15.30 น. (งานการเงิน)

สังคมออนไลน์ :