Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for June 1, 2018

Day Navigation

All Day

วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน ธนาคารรอบสอง (ล่าช้า)

May 26 - June 7

วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน  ธนาคารรอบสอง (ล่าช้า)  หมายเหตุ : นิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคารรอบสอง หากพ้น  ช่วงวันและเวลาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนแล้ว สามารถ  ลงทะเบียนเรียนอีกครั้งในช่วงวันลงทะเบียนเรียนไม่ระบุ  สาขาวิชา (วันปลดล็อคเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน)

Find out more »

วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศ นิสิต สำหรับนิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว ก่อน 2 วันทำการ นิสิตรหัส 60 ภาคพิเศษ

May 31 - June 1

วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศ  นิสิต สำหรับนิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว  ก่อน 2 วันทำการ  นิสิตรหัส 60 ภาคพิเศษ

Find out more »

วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศ นิสิต สำหรับนิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว ก่อน 2 วันทำการ นิสิตรหัส 60 ภาคปกติ

May 31 - June 1

วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศ  นิสิต สำหรับนิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว  ก่อน 2 วันทำการ  นิสิตรหัส 60 ภาคปกติ

Find out more »
+ Export Events