เรียนครบแล้วทุกวิชาตามหลักสูตร แต่ไปเรียนเพิ่มอีก 1 วิชา เกิดได้ F จะจบหรือไม่

  • คำตอบที่ 1

    ถ้ามี F อยู่จะจบการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่วิชาที่ได้ F เป็นเลือก

    สำนักบริหารการศึกษา