Loading Events

« All Events

PLO/CLO รุ่นที่ 2

มิถุนายน 23 - มิถุนายน 24

รุ่นที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 ชั้น 1 กองกิจการนิสิต
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียน

✅ รุ่นที่ 1 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (สำหรับอาจารย์ใหม่) อายุงาน  5 ปี
✅ รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอความกรุณาเตรียมเอกสารรายละเอียดดังต่อไปนี้มาเข้าร่วมการอบรม
1.        มคอ.2 เฉพาะภาคผนวกที่มีการระบุ PLO/YLO
2.        มคอ.3 หรือ Course Syllabus วิชาที่ท่านรับผิดชอบ 1 วิชา

Details

Start:
มิถุนายน 23
End:
มิถุนายน 24
Event Category:
Event Tags: