ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตาม QR Cord ด้านล่างค่ะ


ยกเลิกการใช้งานระบบนี้ ให้นิสิตไปที่เว็บ my.ku.th แทน !!!

คลิกที่นี่ (หรือพิมพ์ URL: https://my.ku.th) เพื่อไปยังเว็บไซต์การลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต (ระบบนี้ยกเลิกการใช้งานสำหรับนิสิต ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 เมษายน 2564

รูปตัวอย่าง เรื่องที่ประกาศ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 14 เมษายน  2564

ติดต่อสำนักบริหารการศึกษา / กองบริหารการศึกษา (กำแพงแสน)

ติดต่อสำนักบริหารการศึกษา / กองบริหารการศึกษา (กำแพงแสน) >>> คลิกที่นี่ <<<