ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ประจำปี 2565

ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ทำบน App SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2565

แบบฟอร์มการขออนุมัติเปิดบัญชี 0 บาท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)