ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ประจำปี 2564

ขยายเวลาการขอออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 31 มกราคม 2565

 

 

แบบฟอร์มการขออนุมัติเปิดบัญชี 0 บาท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)