ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ประจำปี 2564

ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ประจำปี 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขยายเวลาการขอออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

จากเดิมหมดเขต วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โดยเริ่มขอออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวนิสิต   นิสิตที่ไม่สามารถทำตามขั้นตอนการออกบัตรได้ให้เข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

 

แบบฟอร์มการขออนุมัติเปิดบัญชี 0 บาท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)