บริการวิชาการในการจัดสอบให้กับหน่วยงานภายนอก

คำชี้แจงการสอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะถูกประกาศให้ทราบที่นี่