บริการวิชาการในการจัดสอบให้กับหน่วยงานภายนอก


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังานราชการทั่วไป)

 

ผู้สมัครที่ไม่เข้าซ้อมวิธีการสอบหรือไม่ได้แจ้งข้อขัดข้อง ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564

 

วันอาทิตย์ที่  19  ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้เข้าสอบสามารถเข้าระบบ zoom  ได้

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1   ห้องที่ 1  เลขที่ 1001-3140
https://zoom.us/j/95298431870?pwd=SHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09


Meeting ID: 952 9843 1870
Passcode: 1

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1   ห้องที่ 2  เลขที่ 3141-4050
https://zoom.us/j/91068060242?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09

Meeting ID: 910 6806 0242
Passcode: 2

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1   ห้องที่ 3 เลขที่ 4051-8054
https://zoom.us/j/96949245308?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09

Meeting ID: 969 4924 5308
Passcode:3

โทรศัพท์มือถือเข้าระบบ  Zoom  ให้ดำเนินการดังนี้
–  เมื่อเข้าระบบ Zoom จะถามว่าจะให้ Host ปิดเปิดไมค์โครโฟนได้หรือไม่  กดอนุญาต (Allow host to unmute microphone เลือก Allow) เท่านั้น
–  ตั้งชื่อตนเองในระบบ Zoom  ให้อยู่ในรูปแบบ ดังนี้ หมายเลขผู้ประเมิน 4 ตัวท้าย ตามด้วยชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)
เช่น  0235  สมชาย รักเรียน

กรณี วันที่ 19 ธันวาคม 2564 มีปัญหาในการเข้าระบบ zoom สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2118 0110 ภายในเวลา 10.00 น. 

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำข้อสอบ  โดยอุปกรณ์ที่ใช้สอบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows , Mac ที่มีกล้องหน้า หรือเป็นอุปกรณ์ iPad เท่านั้น
2. โทรศัพท์มือถือ (ระบบปฏิบัติการเป็น Android หรือ iOS)  ให้ติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ที่ใช้สำหรับถ่ายทอดสด

3. สถานที่ ตำแหน่งที่นั่งและติดตั้งมุมกล้องตาม ระเบียบการสอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

4. Email  ที่จะ Login เพื่อทำข้อสอบจะต้องใช้งาน google account (Gmail.com) เท่านั้น