ข้อกำหนดในการชำระเงิน

1. กรุณาชำระเงินภายใน 5 นาที ผ่าน mobile banking ของธนาคารใดก็ได้

หากต้องการชำระภายหลัง ให้ถ่ายภาพเก็บไว้ชำระเงินภายในข้อกำหนด (ดูรายละเอียดที่นี่)
2. QR CODE นี้ไม่สามารถนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารได้
3. หากท่านชำระเงินภายหลัง กรุณาเข้ามาในระบบอีกครั้งหลังจากที่ได้ชำระเงินแล้ว ท่านจะเห็นวิชาที่ลงเรียนใน My course
หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อ สำนักบริหารการศึกษา  (โครงการเรียนล่วงหน้า) มก. โทร. 02-1180110 ต่อ 8035 – 43