คณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

04837111 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports Science for Health) 2(1-2-3)

การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ปัจจัยและผลที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกาย หลักและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อดำรงไว้ซึ่งสุขภาพ Application of theories and principles of sports science for health; factor and effect of exercise, principles and method of exercise for health and health maintenance.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl