คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

04804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) 3(3-0-6)

ปรัชญา หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทและความส าคัญของ เศรษฐกิจแบบพอเพียง และหลักในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมี การศึกษาดูงานนอกสถานที่ Philosophy, concept, role, importance of sufficiency economy and principles of living relevant to sufficiency economy.

แนะนำวิชา

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl