04401112 บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับการบริการชุมชน (Personality and Social Etiquette for Community Service)

คณะสาธษรณสุขศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

04401112 บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับการบริการชุมชน (Personality and Social Etiquette for Community Service) 1(1-0-2)

04401112 บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับการบริการชุมชน 1(1-0-2) (Personality and Social Etiquette for Community Service) ลักษณะเฉพาะของบุคคล การปรับปรุงตนเอง มารยาทสังคม การแต่งกายให้ เหมาะสม การติดต่อสื่อสารในการทำงาน บริบทของสังคมและชุมชน การบริการ ชุมชนที่เหมาะสม Personal characteristics, self-improvement, social etiquette, appropriate dressing, communication at work, social and community contexts, appropriate community service.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl