คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

03757123 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Mathematics for Business) 3(3-0-6)

คณิตศาสตร์เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ การคำนวณหาดอกเบี้ย การคิดค่าเสื่อมราคา มูลค่าปัจจุบันและเงินงวด คณิตศาสตร์ ส าหรับการซื้อและการขาย การประกันภัย การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ฟังก์ชั่น อนุพันธ์และปริพันธ์ และการ ประยุกต์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ The essential, fundamental mathematics for business, interest calculation, depreciation, present value and annuity, mathematics for buying and selling, insurance, decision-making under risk and uncertainty, derivative and integral functions, and application for decision-making in business.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl