คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

03754271  ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ (English for Careers) 3(3-0-6)

ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ บันทึกข้อความ ประกาศ ตารางเวลา โทรสารและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนา พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน English vocabularies and idioms used for careers, writing memos, announcements, time schedules, facsimile messages, and other related documents, including basic practice of conversations related to work.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl