คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

03754113  ภาษาอังกฤษ III (Foundation English III)  3(3-0-6)

โครงสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่มี ความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อความหมายได้อย่างมี ประสิทธิผลและเหมาะสม Structures and development of four basic language skills: listening, speaking, reading, and writing at the advanced level to communicate effectively and appropriately.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl