คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

03754111  ภาษาอังกฤษ I (Foundation English I) 3(3-0-6)

โครงสร้างและการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม Structures and practice of four basic language skills: listening, speaking, reading, and writing for effective and appropriate communication.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl