คณะวิทยาการจัดการวิทยาเขตศรีราชา

03752171 ปรัชญาและตรรกศาสตร์(Philosophy and Logic) 3(3-0-6)

ความหมาย ขอบเขต ปัญหาและวิธีการของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับตรรกศาสตร์ที่นำวิธีการใช้เหตุผลมาเป็น เครื่องมือพิจารณาปัญหาด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องในชีวิตประจำวัน The definition, boundaries, problems and methods of philosophy, the relation between philosophy and logic that is philosophical instrument of justification about rationality valid, and reliable argument in metaphysics epistemology, and ethics problem on everyday life.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl