คณะวิทยาการจัดการวิทยาเขตศรีราชา

03751151 จิตวิทยาพื้นฐาน (Basic Psychology) 3(3-0-6)

ศาสตร์ทางจิตวิทยา ความหมายและความเป็นมาของจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย์ในช่วงวัยต่างๆ ระบบของร่างกายที่มีผลกระทบ ต่อพฤติกรรมอารมณ์ การรับรู้การเรียนรู้ การจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล สุขภาพจิต การปรับตัว การควบคุม ความเครียด พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการทำงานและธุรกิจอุตสาหกรรม The science of psychology, definition, the origin of psychology, human development in different ages, effects of bodily systems towards human behaviors, emotions, perception, learning, motivation, attitude, personality, individuality, mental health, adaptation, stress control, human behaviors in society, psychological roles towards the work and industrial business

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl