คณะวิทยาการจัดการวิทยาเขตศรีราชา

03751112 สังคมและการเมือง (Social and Politics) 3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม กำเนิดสังคมและรัฐ โครงสร้างและองค์ประกอบสังคม สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุ่มทางสังคมและ ระบบทางการเมือง อุดมการณ์และลัทธิการเมือง พรรคการเมืองและระบบราชการ การมีส่วนร่วมทางการเมือง พัฒนาการทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ การเมือง และการบริหารประเทศในสมัยใหม่ Sociological concept and theory, politics and cultures, origins of society and state, social structure and components, social and political institutions, social group and political system, political ideology and doctrines, political parties and governmental system, participation in politics, political development, social and political changes, and administration of modern country.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl