คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

03600014 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Creative Problem Solving and Critical Thinking Skills) 3(3-0-6)
การทำความเข้าใจปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีการแก้ปัญหาอยาง เป็นระบบ ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดแนวขวาง เทคนิคและเครื่องมือช่วยสร้าง แนวคิดและคำตอบ การรูจักสังเกตและสงสัย ขอเท็จจริงและความคิดเห็น ตรรกะและ เหตุผลวิบัติการรับฟังอย่างมีวิจารณญาณและการโต้แย้งด้วยเหตุผล Understanding problems and their related factors. Systematic problem solving methodologies. Creative mindset and lateral thinking. Techniques and tools for creating ideas and solutions. Observant and questioning mind. Facts and opinions. Logic and fallacy. Critical listening and rational argument.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl