โครงการบูรณาการวิทยาเขตกำแพงแสน

02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน (The Thai in ASEAN Dynamics) 3(3-0-6)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของกลุ่มประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงและ ผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน การเตรียม ความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน Basic knowledge of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Contexts of ASEAN country members. Changes and impacts on society, culture, economic, politics, government, education, natural resources and environment of Thailand in ASEAN community. Preparation of Thailand toward ASEAN community. Thai higher education institutions and readiness to enter ASEAN community.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl