โครงการบูรณาการวิทยาเขตกำแพงแสน

02999044 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต (Sufficiency Economy for Living) 3(3-0-6)

แนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว องค์กรและสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน แนวคิด หลักศาสนาในการดำเนินชีวิตของชุมชน อัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประกอบอาชีพ การใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที่ Concept, sufficiency economy philosophy. Application of sufficiency economy philosophy at level of individuals, family, community. Linkage between religion and community way of living. Community identity. Application of local wisdom for living, career and sustainable management of resources. Case study and field trip required.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl