คณะสังคมศาสตร์

02999042 การพัฒนานิสิต (Students Development) 3(2-3-6)
 เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเข้าใจในชีวิตและการทำงาน การพัฒนานิสิตสู่ การเป็นผู้นำและผู้ตาม จริยธรรมในการทำงาน การเตรียมความพร้อมในการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้อื่น ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวางแผนการทำงาน กระบวนการการบริหาร การจัดทำโครงการ การนำเสนอและประเมินผล โครงการ Uniqueness and culture of Thailand and Kasetsart University. Self-understanding and work-recognition. Student development to be good leaders and followers. Ethics at work. Preparation for work. Personality development. Skills for human relations. Communication skills. Work plan. Administration process. Project proposal, presentation and evaluation

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl