โครงการบูรณาการวิทยาเขตกำแพงแสน

02999042 การพัฒนานิสิต (Student Development) 3(3-0-6)

02999042 การพัฒนานิสิต (Student Development) 3(2-3-6) เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การ เข้าใจในชีวิตและการทำงาน การพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้นำและผู้ตาม จริยธรรมในการ ทำงาน การเตรียมความพร้อมในการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวางแผนการท างาน กระบวนการบริหาร การจัดท าโครงการ การนำเสนอและการประเมินผลโครงการ Uniqueness and culture of Thailand and Kasetsart University. Selfunderstanding and work recognition. Student development to be good leaders and followers. Ethics at work. Preparation for work. Personality development. Skills for human relations. Communication skills. Work plan, Administration process. Project proposal, presentation and evaluation.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl