คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

02729102 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน (Computer Application in Everyday Life) 3(2-2-5)

หลักมูลทางคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและระบบ สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในสำนักงาน การสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน Fundamentals of computer, components of computer system, data and information system, office information system, data communication, internet, computer application in everyday life.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl