คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) 3(3-0-6)

หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแต่งกาย การปรากฏตัวและการแสดงอิริยาบถ ให้เหมาะสม หลักและศิลปะการสร้างมนุษย สัมพันธ์และการพูดในที่สาธารณะ การใช้อวัจนภาษา มารยาทสังคมและการสมาคม Principles of personality development, arts of dressing, public appearance and performance, principles and arts of human relationship building and public speaking, non-verbal language usage, social etiquettes and association.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl