คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

02717011 ตนและการพัฒนาตน (Self and Self Development) 3(3-0-6)

ทฤษฎีความเป็นตัวตน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การปรับตัวให้เข้ากับการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม บทบาททางสังคมและสถานภาพของตนเองและ ผู้อื่น มนุษยสัมพันธ์ จริยธรรม การท างานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง และการ พัฒนาตน Theories of self, social interaction, adaptation to rapid change in society. Social roles and status of ourselves and others. Human relation, ethics, teamwork, conflict management and self-development.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl