คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน

02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ (Literature and Science) 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ แนวคิดและกลวิธีการนำเสนอ อิทธิพลของแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่อวรรณกรรม การอ่านและตีความวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ Relationship between literature and science, history and evolution of scientific literature, concepts and presentation techniques, influences of scientific concepts and principle on literature, reading and interpreting scientific literary works.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl