02701011 การใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

02701011  การใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thai Usage for Business, Science and Technology)   3(3-0-6)

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์กับการใช้ ภาษาไทย การฝึกการอ่านและการฟังโดยเน้นการเก็บใจความสำคัญ ฝึกอ่านเชิง วิเคราะห์งานเขียนทางธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปแบบและวิธีการเขียน รายงานทางวิชาการและรายงานทางธุรกิจ

Thai usage for communication, scientific thinking process and Thai usage; reading and listening practice with emphasis on finding main ideas; critical reading of business, scientific and technological articles; formats and methods of academic and business report writing.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl