ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ้าวัน (Mathematics and Computers in Everyday Life) 3(2-2-5)

การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปใช้ในงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย และการประยุกต์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการนำเสนอข้อมูล Application on mathematics, statistics and computer programs to natural resources and social economic, data acquisition, data interpretation by simplified mathematical models and the application of computer programs on calculation and data presentation

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl