ฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

01999047 การทหารเพื่อพัฒนาประเทศ (Military for Country Development) 3(3-0-6)

ความมั่นคงแห่งชาติ วิวัฒนาการทางทหารและความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน กับทหาร และประวัติศาสตร์สงคราม ภารกิจ การจัดหน่วย และการปฏิบัติงานของ กระทรวงกลาโหมเพื่อความมั่นคงของชาติและการพัฒนาประเทศ ความร่วมมือของ ทหารและพลเรือนในการป้องกันและพัฒนาประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร เพื่อความมั่นคงของชาติ การปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม การทหารกับ การเกษตร มีการศึกษานอกสถานที่ National security, military evolution and civil-military relations and war history. Missions, organizations, and operations of the Ministry of Defense for national security and country development. Collaboration 38 คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 between civilian and military for national defense and country development. Development of military technology for national security, military operations other than war. Military and agriculture. Field trip required.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl