ฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

01999046 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ(National Security Development) 3(3-0-6)

วิวัฒนาการด้านความมั่นคงของชาติไทย องค์ประกอบของความมั่นคงแห่งชาติ ความมั่นคงแห่งชาติในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน และทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ บทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจพอเพียงกับการ พัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ มีการศึกษานอกสถานที่ Evolution of the national security of Thailand. Composition of the National Security. National security in terms of the politics, economic, social, defense, science and technology, energy, and natural resources and environment. National strategy. Role of the military in developing the country. Self-sufficient economics and national security development. Field trip required.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl