ฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living) 3(3-0-6)

01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living) 3(3-0-6) การคิดอย่างมีเหตุผล มีจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจชีวิต ครอบครัวกับศิลปะการดำเนินชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ศิลปะการ ทำงาน และศิลปะการสื่อสาร Rational thinking ethic, creative thinking, life understanding, family and arts of living, personality development and social etiquette, arts of working and arts of communication

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl