ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

01999021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6)

ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใช้ภาษา ภาษากับสังคม และการ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Communication of the Thai language, thoughts and language usage, language and society, and the skill development of the Thai language for communication.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl